Văn chương là một hoạt động tinh thần lý thú và bổ ích của con người. Các tác phẩm văn học được tạo nên bởi sự rung động của các nhà thơ, nhà văn. Vậy văn chương có nguồn gốc từ đâu, vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của văn chương. Các em hãy cùng thư viện khoa học lý giải vấn đề này nha.

Giới thiệu về tác phẩm ý nghĩa văn chương

Xuất xứ: “ý nghĩa văn chương” xuất bản năm 1936 in trong sách “ văn chương và hành động”

 • Phương thức biểu đạt chính: Văn nghị luận
 • Bố cục: được chia thành 3 phần chính gồm:
 • Phần 1: Đặt vấn đề nói về nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
 • Phần 2: giải quyết vấn đề nói về nhiệm vụ, công dụng của văn chương.
 • Phần 3: Kết thúc vấn đề: Khẳng định giá trị của văn chương.

Nhiệm vụ, công dụng của văn chương

Nhiệm vụ của văn chương:

 • Phản ánh cuộc sống phong phú đa dạng, như câu nói nhà văn Hoài Thanh” Văn chương là hình dung sự sống muôn hình, vạn trạng”.
 • Văn chương phản ánh công cuộc dựng nước, giữ nước.
 • Văn chương còn phản ánh tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa…
 • Nó còn phản ánh số phận con người, cuộc sống người lao động và những mặt tối trong chế độ xã hội phong kiến xưa.
 • Xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai “ văn chương còn sáng tạo ra một sự sống”.

Công dụng của văn chương

 • Nảy sinh những tình cảm thẩm mỹ cao thượng mà trước khi thưởng thức văn chương ta không có. “Gây cho ta những tình cảm không có”.
 • Bồi dưỡng thêm, làm phong phú, sâu sắc hơn những tình cảm, mộc mạc đơn sơ mà ta có sẵn. “ Luyện những tình cảm ta có sẵn”.
 • Văn chương làm giàu tình cảm con người.

Giá trị của văn chương

 • Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương sẽ rất nghèo nàn.
 • Nhấn mạnh ý nghĩa của văn chương.
 • khẳng định vai trò của văn nghệ sỹ.