Tế bào là gì?

Tế bào là thành phần chính quyết định sự sống của mọi sinh vật trên trái đất. Một số tế bào tạo ra toàn bộ sinh vật, do đó một tế bào phải làm mọi thứ mà sinh vật cần làm để sống. Các tế bào khác thực hiện các chức năng cụ thể, vì vậy chúng phải được thiết kế để thực hiện hoạt động cụ thể đó.

Xem thêm: Cấu tạo tế bào thực vật

Những khái niệm cơ bản về tế bào

Các tế bào là đơn vị nhỏ nhất của cấu trúc và chức năng của tất cả các sinh vật sống. Một tế bào cũng là đơn vị nhỏ nhất của sự sống, với các sinh vật đơn bào có mặt trên hành tinh này trong hơn 3,5 tỷ năm. Các sinh vật đơn bào ( đơn bào ) như vi khuẩn rõ ràng chỉ gồm một tế bào, trong khi các sinh vật đa bào có thể bao gồm hàng nghìn tỷ tế bào. Các sinh vật đa bào bao gồm các protist (mặc dù các protist đơn bào cũng tồn tại), nấm, thực vật và động vật. Hầu hết các tế bào thực vật và động vật nằm trong khoảng từ 1 đến 100 Pha và do đó chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi.

Một tế bào của một sinh vật đơn bào phải có khả năng thực hiện tất cả các chức năng cần thiết cho sự sống. Những chức năng này bao gồm trao đổi chất, cân bằng nội môi và sinh sản. Cụ thể, các tế bào đơn lẻ này phải vận chuyển chất dinh dưỡng, thu nhận và sử dụng năng lượng, xử lý chất thải và liên tục đáp ứng với môi trường của chúng. Các tế bào của một sinh vật đa bào cũng thực hiện các chức năng này, nhưng chúng có thể làm được nếu kết hợp với các tế bào khác.

Tế bào là gì

Các tế bào có thành phần gồm các carbohydrate, lipid , protein và axit nucleic trong môi trường nước. Đó là màng lipid (phospholipid) giữ cho môi trường nước trong tế bào tách biệt với môi trường nước bên ngoài tế bào. Nhưng một tế bào, thậm chí là tế bào đơn của một sinh vật đơn bào, phải có khả năng tương tác với môi trường bên ngoài của nó. Tế bào phải có khả năng đưa các phân tử từ bên ngoài vào và trục xuất các chất thải không mong muốn. Biết các thành phần của tế bào và cách thức các tế bào hoạt động là cần thiết cho tất cả các ngành khoa học sinh học.

Tầm quan trọng của tế bào trong thực tế

Tìm hiểu về sự tương đồng và khác biệt giữa các loại tế bào đặc biệt quan trọng đối với các lĩnh vực sinh học tế bào và sinh học phân tử. Sinh học tế bào là lĩnh vực sinh học nghiên cứu tế bào. Cụ thể, các nhà sinh học tế bào nghiên cứu các đặc tính sinh lý, cấu trúc, bào quan của tế bào, sự tương tác với môi trường ngoại bào, vòng đời, sự phân chia và mất đi. Sinh học phân tử liên quan đến việc hiểu được sự tương tác giữa các hệ thống khác nhau của một tế bào, bao gồm các mối quan hệ giữa DNA , RNA và protein .

Nghiên cứu về sinh học tế bào được liên kết chặt chẽ với sinh học phân tử, cũng như di truyền, hóa sinh và sinh học phát triển. Tầm quan trọng của sự tương đồng và khác biệt giữa các loại tế bào là một chủ đề thống nhất trong sinh học. Chúng cho phép các nguyên tắc học được từ việc nghiên cứu một loại tế bào được áp dụng khi tìm hiểu về các loại tế bào khác. Ví dụ, tìm hiểu về cách thức hoạt động của vi khuẩn đơn bào có thể giúp chúng ta hiểu thêm về cách thức hoạt động của tế bào người. Hiểu các quá trình tế bào cơ bản, như phân chia tế bào hoặc chuyển hóa ở vi khuẩn, cung cấp thông tin về các quá trình tương tự trong các tế bào của chúng ta.

Kết luận: Việc tìm hiểu về cấu trúc, tính năng của tế bào giúp con người phát minh ra nhiều loại thuốc đặc trị mới hay nhiều loại giống cây trồng mới.

Viết một bình luận