Khi bạn chờ đợi một kết quả hay thông báo quan trọng về chủ đề mình đang theo dõi, thường xuất hiện từ tba. Vậy các bạn có biết tba là gì? Những ý nghĩa của nó chưa?

Tba là gì?

Tba là viết tắt của từ to be announced. Nó có nghĩa là “sẽ được công bố, sẽ được thông báo, kết quả sẽ có”. Nó thường được sử dụng để thông tin về một sự kiện, kết quả hay hành động được diễn ra trong thời gian cụ thể trong tương lai. Như kết quả điểm thi sẽ được công bố vào 2 ngày sau. Tập mới của bộ phim sẽ chiếu sau một tuần nữa…

Tba là viết tắt của từ to be arranged. Ý nghĩa của nó là “được sắp xếp, được bố trí” và thường được người Anh sử dụng.

Những ý nghĩa khác của từ TBA

Tùy mục đích hay cách sử dụng của mỗi khu vực mà TBA trong tiếng Anh còn có những ý nghĩa như sau:

  • To Be Advised: Được chỉ định
  • To Be Available: Có sẵn, đã tồn tại…
  • To Be Agreed: Để được đồng ý.
  • Technical Bid Analysis: Phân tích giá thầu kỹ thuật.
  • Tal Benefits Administration: Quản trị lợi ích tài năng.
  • To Be Added: Thêm mới.
  • To Be Awesome: Trở nên tuyệt vời.
  • Touched by an Angel: Cảm động bởi một thiên thần.
  • Trade and Business Association: Hiệp hội thương mại và kinh doanh.
  • Think Before Act: Suy nghĩ trước khi hành động.

Ngoài ra TBA còn có những ý nghĩa khác nhưng ít được sử dụng nên mình không giới thiệu. Mong rằng những chia sẽ trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm TBA là gì? Và cách sử dụng nó trong những tình huống cụ thể.