ý nghĩa của từ pm

PM có nghĩa là gì?

Tiếng anh trong giao tiếp hay nhắn tin thường được sử dụng các từ viết tắt giúp thao tác nhanh hơn hay đó là một phong cách, xu hướng của … Đọc tiếp

chữ tượng hình trung quốc

Chữ tượng hình là gì?

Chữ tượng hình Ai Cập là một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất trên thế giới. Mặc dù hệ thống chữ viết đồng nghĩa với thời đại của … Đọc tiếp