ý nghĩa của từ pm

PM có nghĩa là gì?

Tiếng anh trong giao tiếp hay nhắn tin thường được sử dụng các từ viết tắt giúp thao tác nhanh hơn hay đó là một phong cách, xu hướng của … Đọc tiếp