Có những loại liên kết hóa học nào? Liên kết nào mạnh nhất, yếu nhất. Tầm quan trọng của liên kết hóa học. Hãy cùng mình tìm hiểu vấn đề này nha.

Phân loại liên kết hóa học

1 Liên kết ion

Được hình thành giữa các nguyên tử kim loại và nguyên tử phi kim bằng cách chuyển electron. Nguyên tử kim loại hình thành các ion dương trong khi các nguyên tử phi kim tạo thành các ion âm.

Các liên kết ion tạo thành liên kết mạng ion khổng lồ. Các ion tích điện trái dấu được giữ với nhau bởi lực hút tĩnh điện mạnh trong cấu trúc mạng tinh thể khổng lồ.

Ví dụ: Natri clorua, Liti florua, Canxi oxit.

2 Liên kết cộng hóa trị

Được hình thành giữa các nguyên tử phi kim bằng cách chia sẻ các electron.

Một phân tử đơn giản được tạo thành từ một vài nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị mạnh trong phân tử.

Lực hấp dẫn liên phân tử yếu tồn tại giữa các phân tử.

Khi một chất có cấu trúc phân tử đơn giản bị nóng chảy hoặc đun sôi, năng lượng nhiệt vượt qua lực hút liên phân tử yếu giữa các phân tử đơn giản. Lưu ý: Các liên kết cộng hóa trị không bị phá vỡ.

Ví dụ: Khí hydro, khí oxy, khí hydro clorua.

3 Liên kết kim loại

Được hình thành giữa các nguyên tử kim loại trong đó mỗi nguyên tử kim loại mất electron để trở thành các ion dương.

Các electron được định vị đi vào khoảng trống giữa các ion dương. Kim loại có cấu trúc kim loại khổng lồ bao gồm một mạng các ion dương trong một biển các electron được định vị.

4 Liên kết đa phân tử

Được hình thành giữa các nguyên tử phi kim bằng cách chia sẻ các electron. Một phân tử khổng lồ được tạo thành từ một mạng lưới các nguyên tử khổng lồ liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị mạnh.

Các đại phân tử có cấu trúc phân tử khổng lồ. Một mạng lưới nguyên tử khổng lồ liên kết cộng hóa trị với nhau.

Ví dụ: Carbon (than chì), Carbon (kim cương), Silicon dioxide (cát)

Trên đây là 4 loại liên kết hóa học phổ biến nhất mà các bạn cần nắm vững nha. Mong rằng những chia sẽ này sẽ giúp ích các bạn thêm về hóa học.