rsvp là gì

RSVP là gì?

Nhiều loại thiệp mời, thiệp cưới hay thiệp dự một sự kiện nào đó thường xuất hiện chữ RSVP. Vậy các bạn có biết rsvp là gì? Nó có ý … Đọc tiếp