Câu đặc biệt là gì

Câu đặc biệt là gì?

Tiếng Việt mà chúng ta đang sử dụng đẹp vì ngôn từ, ngữ pháp phong phú, đa dạng. Một trong nhiều điều tạo nên sự đa dạng và phong phú … Đọc tiếp

Quan hệ từ là gì

Quan hệ từ là gì?

Trong câu có nhiều mối quan hệ giữa các thành phần cấu thành nên câu, giúp đoạn văn được mạch lạc, dễ đọc và dễ nghe, dễ hiểu. Để làm … Đọc tiếp