Tình thái từ là gì

Tình thái từ là gì?

Trong các loại từ đặc biệt các bạn được học trong chương trình ngữ văn lớp 8 như trợ từ, thán từ, chỉ từ…thì tình thái từ là gì? Nó … Đọc tiếp

Nói quá là gì

Nói quá là gì?

Chúng ta đã làm quen và đã học nhiều biện pháp tu từ quen thuộc như ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, hoán dụ, chơi chữ… Và hôm nay thuvienkhoahoc … Đọc tiếp