Tế bào là gì

Tế bào là gì?

Tế bào là thành phần chính quyết định sự sống của mọi sinh vật trên trái đất. Một số tế bào tạo ra toàn bộ sinh vật, do đó một … Đọc tiếp

Nguyên phân là gì

Nguyên phân là gì?

Nguyên phân là một loại phân chia tế bào trong đó một tế bào gốc phân chia để tạo ra hai tế bào mới giống hệt nhau về mặt di … Đọc tiếp

pcr là gì

Pcr là gì?

Pcr là phương pháp nhân bản một mẫu ADN ban đầu thành hàng nghìn, hàng triệu bản khác nhau. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu pcr là gì … Đọc tiếp

kháng kháng sinh là gì

Kháng kháng sinh là gì?

Được coi là một phát minh vĩ đại giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng, nhưng thuốc kháng sinh cũng vô tình đẩy con người vào một cuộc đua không … Đọc tiếp