Trong tiếng Anh có nhiều từ viết tắt gần giống nhau, điều này có thể dễ gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến thông điệp bạn muốn nói. Trong bài viết này mình sẽ giải thích i.e là gì? Điểm khác biệt giữa i.e và e.g.

i.e là gì?

  • i.e là viết tắt của cụm từ That is, có nghĩa là đó là.

Ví dụ: i.e a book (Đó là một cuốn sách).

  • i.e là viết tắt của cụm từ industrial engineer, có nghĩa là kỹ sư công nghiệp. Nghĩa ở đây là nghĩa chung cho các ngành nghề liên quan đến công nghiệp.
  • i.e là viết tắt của cụm từ Latin id est.

e.g là gì?

e.g là viết tắt của từ for example có nghĩa là ví dụ.

Sự khác biệt giữa i.e và e.g

Cả hai đều là chữ viết tắt của các thành ngữ Latinh: nghĩa là viết tắt của id est. Nó giới thiệu một cách viết lại hoặc làm rõ một tuyên bố vừa được thực hiện hoặc của một từ vừa được sử dụng. Vì cùng có 2 từ và chung chữ e nên rất nhiều người đã nhầm giữa i.e và e.g nếu không đọc hay quan sát kỹ.

Ví dụ câu sử dụng i.e

  • The cough may last for a short period of time—i.e., three to five days.

Nghĩa là “Họ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, tức là từ ba đến năm ngày”.

Ví dụ câu sử dụng e.g

  • Submit a sample of academic writing—e.g., a dissertation chapter.

Nghĩa là “Gửi một mẫu văn bản học thuật, ví dụ, một chương luận văn”.

Những lưu ý khi sử dụng i.e và e.g

Khi bạn cần sử dụng i.e hoặc e.g trong văn bản, cần lưu ý những thông tin dưới đây:

  • Đầu tiên: Sau i.e và e.g luôn luôn là một khoảng thời gian. Vì vậy khi sử dụng nhớ đặt 2 từ viết tắt này trước một sự kiện mô tả thời gian dù ngắn hay dài.
  • Thứ hai: Sau ie, e.g bạn có thể sử dụng dấu phẩy để giúp người đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa và trách trường hợp hiểu lầm không mong muốn.
  • Thứ ba:  không cần phải in nghiêng các chữ viết tắt trong câu của bạn. Mặc dù thực tế rằng chúng là tiếng Latin, nhưng chúng đã ăn sâu vào tiếng Anh hiện đại đến mức chúng được chấp nhận rộng rãi mà không được in nghiêng.
  • Thứ 4: Lưu ý nên sử dụng i.e và e.g một cách hợp lý nhất, không nên sử dụng bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Các bạn cần hiểu i.e là gì? E.g là gì để sử dụng hợp lý nhất nha.