Đa dạng sinh học là gì?

Khái niệm đa dạng sinh học đề cập đến sự đa dạng của sự sống trên Trái đất ở mọi cấp độ, từ gen đến hệ sinh thái và có thể bao gồm các quá trình tiến hóa, sinh thái và văn hóa duy trì sự sống.

Đa dạng sinh học không chỉ bao gồm các loài mà chúng ta coi là quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng mà còn cả mọi sinh vật sống từ con người đến các sinh vật mà chúng ta biết ít, chẳng hạn như vi khuẩn, nấm và động vật không xương sống.

Định nghĩa đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự đa dạng to lớn của sự sống trên Trái đất. Nó có thể được sử dụng cụ thể hơn để chỉ tất cả các loài trong một khu vực hoặc hệ sinh thái. Đa dạng sinh học đề cập đến mọi sinh vật, bao gồm cả thực vật, vi khuẩn, động vật và con người. Các nhà khoa học đã ước tính rằng có khoảng 8,7 triệu loài thực vật và động vật tồn tại. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1,2 triệu loài đã được xác định và mô tả cho đến nay, hầu hết trong số đó là côn trùng. Điều này có nghĩa là hàng triệu sinh vật khác vẫn còn là một bí ẩn hoàn toàn.

Đa dang sinh học là gì

Trải qua nhiều thế hệ, tất cả các loài hiện đang sống ngày nay đã phát triển những đặc điểm độc đáo khiến chúng khác biệt với các loài khác. Những khác biệt này là những gì các nhà khoa học sử dụng để nói với loài này từ loài khác. Các sinh vật đã tiến hóa khác biệt với nhau đến mức chúng không thể sinh sản với nhau được coi là các loài khác nhau. Tất cả các sinh vật có thể sinh sản với nhau rơi vào một loài.

 • Đa dạng sinh học là sự biến đổi giữa các sinh vật sống từ tất cả các nguồn, bao gồm cả hệ sinh thái trên cạn, dưới biển và các hệ sinh thái dưới nước khác và các phức hợp sinh thái mà chúng là một phần; điều này bao gồm sự đa dạng trong loài, giữa các loài và hệ sinh thái.
 • Đa dạng sinh học tạo thành một hệ thống khép kín giúp cho con người tồn tại và phát triển mạnh mẽ.
 • Đa dạng sinh học rất quan trọng trong hệ sinh thái do con người quản lý cũng như tự nhiên.
 • Quyết định của con người làm cho ảnh hưởng đa dạng sinh học đó ảnh hưởng đến toàn bộ mọi sinh vật đang sống trên trái đất.

Tại sao đa dạng sinh học quan trọng?

Đa dạng sinh học là quan trọng đối với hầu hết các khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Nó quan trọng vì nhiều lý do, một số thực dụng, một số nội tại. Điều này có nghĩa là đa dạng sinh học cung cấp nhiều giá trị cho con người như như thực phẩm, nhiên liệu, nơi trú ẩn và thuốc men.

Tầm quan trọng của đa dạng sinh học

Hơn nữa, hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ quan trọng như thụ phấn, phát tán hạt giống, điều hòa khí hậu, lọc nước, kiểm soát sâu bệnh nông nghiệp. Đa dạng sinh học cũng giữ giá trị cho những lợi ích tiềm năng chưa được công nhận, chẳng hạn như thuốc mới và các dịch vụ chưa biết khác có thể.

Chúng ta có thể coi trọng đa dạng sinh học vì cách nó định hình chúng ta là ai, mối quan hệ của chúng ta với nhau và các chuẩn mực xã hội. Những giá trị quan hệ này là một phần của ý thức cá nhân hoặc tập thể của người dân về phúc lợi, trách nhiệm và kết nối với môi trường. Các giá trị khác nhau được đặt vào đa dạng sinh học rất quan trọng vì chúng có thể ảnh hưởng đến các quyết định bảo tồn mà mọi người đưa ra mỗi ngày. Cuối cùng, giá trị của đa dạng sinh học cũng có thể được hiểu thông qua cái nhìn của các mối quan hệ chúng ta hình thành và phấn đấu với nhau và phần còn lại của tự nhiên.

Những tính năng chính của đa dạng sinh học

Dưới đây là một số tính năng chính mà đa dạng sinh học mang lại gồm:

Các dịch vụ hệ sinh thái gồm: 

 • Bảo vệ tài nguyên nước 
 • Sự hình thành và bảo vệ đất 
 • Lưu trữ và tái chế chất dinh dưỡng 
 • Phân hủy ô nhiễm và hấp thụ 
 • Góp phần ổn định khí hậu 
 • Bảo trì hệ sinh thái 
 • Phục hồi từ các sự kiện không thể đoán trước.

Tài nguyên sinh vật gồm: 

 • Chuỗi thức ăn. 
 • Tài nguyên dược phẩm 
 • Sản phẩm gỗ 
 • Cây cảnh 
 • Chăn nuôi
 • Tài nguyên tương lai 
 • Sự đa dạng về gen, loài và hệ sinh thái.

Lợi ích xã hội:

 • Nghiên cứu, giáo dục và giám sát 
 • Giải trí và du lịch 
 • Giá trị văn hóa

Kết luận: Tuy nhiên, phần lớn đa dạng sinh học của Trái đất đang gặp nguy hiểm do sự tiêu thụ của con người và các hoạt động khác làm xáo trộn và thậm chí phá hủy các hệ sinh thái. Ô nhiễm , biến đổi khí hậu và gia tăng dân số là tất cả các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học. Những mối đe dọa này đã gây ra sự gia tăng chưa từng thấy trong tỷ lệ tuyệt chủng loài. Một số nhà khoa học ước tính rằng một nửa số loài trên Trái đất sẽ bị xóa sổ trong thế kỷ tới. Những nỗ lực bảo tồn là cần thiết để bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng.

Viết một bình luận