Tương tự như câu cảm thán, câu cầu khiến thường kết thúc câu bằng dấu chấm than nhưng ý nghĩa và cách sử dụng loại câu mệnh lệnh này không phải ai cũng biết và sử dụng hợp lý. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn chi tiết về dạng câu này.

Định nghĩa câu cầu khiến 

Là loại câu có chức năng dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị thực hiện một hành động, công việc cụ thể nào đó. Các từ thường sử dụng và xuất hiện trong câu là đừng, chớ,hãy … phía trước động từ hoặc từ  đi, thôi, nào,… nằm phía sau động từ.

Những đặc điểm chính trong câu cầu khiến

 • Thường thì cuối câu nên sử dụng dấu chấm than để nhấn mạnh ý nghĩa câu nói. Nhiều trường hợp có thể sử dụng dấu chấm.
 • Ý nghĩa câu nói thường là một điều kiện hay yêu cầu và có ngữ điệu cao hay thấp tùy vào người nghe có địa vị hoặc độ tuổi ra sao.
 • Những từ gồm: đừng, thôi, ngay, đi
 • Là dạng câu có ít từ, ngắn gọn.
 • Thường sử dụng các động từ hoặc cụm động từ có nghĩa nhấn mạnh.
 • Nó có thể đứng trước động từ hay phía sau động từ trung tâm.

Cách sử dụng câu cầu khiến

Để sử dụng dạng câu này bạn nên chú ý một số cách sau:

 • Nên sử dụng loại câu này khi cần yêu người khác thực hiện một công việc, hành động nào đó hoặc ra lệnh trực tiếp thực hiện công việc. 
 • Hoặc nhờ sự giúp đỡ, trợ giúp cũng có thể dùng dạng câu này. 
 • Những từ hãy, đừng, chớ, nên…nên thêm vào trước động từ trong câu.
 • Những từ như: đi, thôi, nào,…nên đặt ở cuối câu.
 • Nếu là lời đề nghị như các từ xin, hãy, mong,…thường xuất hiện vị trí đầu câu.
 • Nó được sử dụng trong văn bản hành chính, hợp đồng.

Ví dụ sử dụng câu cầu khiến 

Loại câu này được sử dụng nhiều trong thực tế hơn trong văn chương, dưới đây là một vài ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Ví dụ 1: Đừng uống rượu bia khi lái xe hoặc tham gia giao thông.

Từ “đừng” là lời khuyên cho nhiều người không nên lái xe khi đã uống rượu bia.

Ví dụ 2: Hãy suy nghĩ trước khi nói về một ai đó.

Từ “hãy” là yêu cầu mọi người nên suy nghĩ trước khi nói.

Ví dụ 3: Dừng làm việc lại nào! đến giờ nghỉ trưa rồi.

Từ “nào” đề nghị mọi người nên nghỉ làm việc vì đã đến giờ ăn cơm.

Kết luận: Câu cầu khiến giúp ta nhấn mạnh câu nói để yêu cầu hay đề nghị người khác thực hiện một hành động nào đó.