BTW là gì? BTW là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh? [2020]

BTW là gì? Nó là viết tắt của cụm từ tiếng Anh thông dụng nào. Những cách sử dụng BTW trong giao tiếp bạn cần biết.

BTW là gì?

BTW là viết tắt của cụm từ By the way

BTW có nghĩa là bằng cách này, bằng cách, nhân tiện.

Nó thường được sử dụng khi trò chuyện trên internet, giao tiếp thông thường khi bạn muốn hỏi hay giải thích một vấn đề nào đó. Cụm từ này thường được sử dụng như một liên từ khi bạn muốn nói thêm một vấn đề gì đó (thường là vấn đề không quan trọng)

Ví dụ sử dụng BTW trong thực tế

  • A: hey, so are you coming tonight?
  • B: Oh, and b.t.w., i forgot to ask, which time are we meeting?

Đoạn trò chuyện trên có nghĩa như sau:

  • A: này, hôm nay bạn có đến không?
  • B: Có, nhân tiện,Tôi quên hỏi, chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ?

Lưu ý BTW chỉ sử dụng khi trò chuyện thông thường, ít được sử dụng khi viết văn bản, tài liệu hay soạn thảo email.

Ngoài ý nghĩa thông dụng trên, BTW còn là viết tắt của một số cụm từ tiếng Anh sau:

Btw là viết tắt của cụm từ Below The Waist

Nó có nghĩa là dưới thắt lưng, là một quy định trong môn thể thao quyền anh. Người chơi không thể đánh các vị trị dưới thắt lưng của đối thủ trong lúc thi đấu.

Btw là viết tắt của từ Be That Way

Cụm từ này có nghĩa là theo cách đó, cũng là từ viết tắt được sử dụng nhiều khi trò chuyện trên internet.

Btw là viết tắt của từ Back To Work

Nó có nghĩa là quay lại làm việc, quay lại với công việc.

Btw là viết tắt của từ Black To White

Đây là từ viết tắt chuyên ngành trong y học. Nó có nghĩa là đen sang trắng.

Ngoài ra btw còn có thể là từ viết tắt của rất nhiều cụm từ Tiếng Anh khác nhau, tùy vào mục đích, thói quen và vị trí địa lý, vùng miền mà có thể có ý nghĩa khác nhau.

Có thể bạn quan tâm:

FAQ là gì?

ETA là gì?

FYI là gì?

Viết một bình luận