Bff là từ viết tắt được sử dụng nhiều trên facebook hay các trang mạng xã hội khác. Những hình ảnh động, icon với biểu tưởng bff thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện, comment. Vậy Bff là gì? Nó là viết tắt của từ nào?

Bff là gì?

Bff là viết tắt của cụm từ Best Friends Forever

Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là mãi là bạn thân, mãi mãi là người bạn thân nhất. Nó chỉ một mối quan hệ bạn bè và người bạn đó được xem là bạn thân nhất của bạn và mãi mãi không bao giờ thay đổi mối quan hệ trên. Một cụm từ cũng sử dụng để nói về bạn thân là homie, cũng rất được giới trẻ sử dụng hiện nay.

Bff là viết tắt của từ Best Fucking Friend

Đôi khi ý nghĩa của Bff còn được hiểu là Best Fucking Friend, nghĩa là người bạn thân chết tiệt. Nhưng từ này chỉ sử dụng với những người bạn thân và hiểu được tính cách hay cách nói chuyện của mình.

Cách sử dụng Bff

Bff chủ yếu được sử dụng bởi những người trẻ tuổi, đặc biệt là các cô gái, trong giao tiếp hay trò chuyện trên internet. Bff có thể được viết bằng chữ in hoa và chữ thường, và vì nó thường không được sử dụng trong giao tiếp chính thức, bạn có thể viết nó theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, nếu bạn phải sử dụng nó trong giao tiếp chính thức, bạn nên nhớ chọn một trong hai tùy chọn viết hoa và sử dụng nó một cách nhất quán.

Ví dụ những câu nói sử dụng Bff

We were bffs in high school, but we drifted apart when we went to college.

Tạm dịch câu trên có nghĩa là “Chúng tôi là bạn thân thời trung học, nhưng chúng tôi đã xa nhau khi chúng tôi vào đại học”.

Ngoài ra Bff còn là viết tắt của những cụm từ sau:

  • Best Female Friend: Người bạn thân mãi mãi, ở đây là chỉ mối quan hệ giữa 2 người bạn nữ với nhau.
  • Boy Friend Forever: Tình bạn giữa 2 người bạn trai.
  • Best Friend Friend: Người bạn thân nhất.

Với những giải thích trên, thì các bạn có thể hiểu rõ hơn Bff là gì và cách sử dụng bff trong giao tiếp.