Bạc Nitrat –AgNO3

Bạc nitrat là một tinh thể không màu, dễ hòa tan trong nước. Loại muối nitrat này tinh khiết ổn định với ánh sáng, dung dịch nước và chất rắn của nó thường được bảo quản trong chai thuốc thử màu nâu. AgNO3 được sử dụng để mạ bạc, phản chiếu, in ấn, y học, nhuộm tóc, thử nghiệm ion clorua, ion bromide và ion iodide. Nó cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử.

Tính chất vật lý

Tinh thể dễ vỡ trong suốt không màu, hòa tan trong nước và amoniac. ít tan trong ethanol khan, gần như không hòa tan trong axit nitric đậm đặc . Dung dịch nước của nó có tính axit yếu. Dung dịch bạc nitrat chứa một lượng lớn các ion bạc, vì vậy nó có đặc tính oxy hóa mạnh và có tính ăn mòn nhất định. Nó được sử dụng trong y học để ăn mòn mô hạt tăng sinh và dung dịch loãng được sử dụng làm thuốc diệt nấm cho nhiễm trùng mắt.

Tính chất hóa học

Phản ứng oxi hóa khử

Bạc nitrat là một chất oxy hóa có độ bền trung bình có thể được khử thành bạc nguyên tố bằng nhiều chất khử trung bình hoặc mạnh. Ví dụ như N2H4 và axit photpho đều có thể khử AgNO3 thành bạc kim loại.

PTPƯ oxi hóa khử AgNO3

 • N2H4 + 4AgNO3  → 4Ag + N2 + 4HNO3
 • H3PO3 + 2AgNO3 + H2O → 2Ag + H3PO4 + 2HNO3
 • 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phản ứng phân hủy

 • PTPƯ: AgNO3 → 2Ag + 2NO2  + O2

Phản ứng với NH3

 • 2AgNO3 + 2NH3 · H2O → Ag2O + H2O + 2NH4NO3 (lượng nhỏ amoniac)
 • AgNO3 + 3NH3 · H2O → Ag(NH3)2OH + NH4NO3 + 2H2O (amoniac dư)

AgNO4 phản ứng với axit

 • AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3
 • HBr + AgNO3 → AgBr  + HNO3

AgNO3 phản ứng với NaOH

 • 2NaOH + 2AgNO3 → 2NaNO3 + Ag2O  + H2O

Phản ứng với khí clo

 • Cl2 + H2O → HCl + HClO HCl + AgNO3 → AgCl  + HNO3

Ứng dụng của bạc nitrat

 • Hóa phân tích được sử dụng để kết tủa các ion clorua và cơ sở hoạt động của bạc nitrat được sử dụng để hiệu chuẩn dung dịch natri clorua.
 • Các ngành công nghiệp vô cơ được sử dụng để sản xuất muối bạc khác.
 • Ngành công nghiệp điện tử được sử dụng để tạo ra chất kết dính dẫn điện, máy lọc khí mới, sàng phân tử A8x , quần áo cân bằng áp suất mạ bạc và găng tay để làm việc trực tiếp.
 • Ngành công nghiệp nhiếp ảnh được sử dụng để làm vật liệu nhạy sáng cho phim, phim x-quang và phim ảnh.
 • Ngành công nghiệp mạ điện được sử dụng để mạ bạc các linh kiện điện tử và thủ công mỹ nghệ khác và cũng được sử dụng rộng rãi làm vật liệu mạ bạc cho gương và phích nước.
 • Ngành công nghiệp pin được sử dụng để sản xuất pin bạc-kẽm.
 • Nó được sử dụng như một chất diệt khuẩn và etchant trong y học.
 • Dung dịch bạc nitrat có thể được khử bằng chất khử hữu cơ aldehyd và đường. Do đó, nó là một tác nhân để phát hiện aldehyd và đường. Nó cũng được sử dụng để đo các ion clorua, chất xúc tác để xác định mangan, mạ điện, chụp ảnh và tô màu sứ.

1 bình luận về “Bạc Nitrat –AgNO3”

Viết một bình luận